MyPilates algemene voorwaarden 2011


Deelname aan de lessen wordt voorafgegaan door het invullen en ondertekenen van een inschrijfformulier. Cursist gaat met het inleveren van dit formulier akkoord met de algemene voorwaarden.


Het lesgeld bedraagt EUR 92 per kwartaal. Voor twee lessen per week bedraagt het lesgeld EUR 140 per kwartaal.

Indien een cursist om welke reden dan ook een les niet kan bijwonen, kan een les altijd worden ingehaald. Het lesrooster staat op de website. Er wordt geen lesgeld gerestitueerd.

Tijdens de basisschoolvakanties (met uitzondering van de zomervakantie) wordt geen les gegeven.

Marion de Laat houdt zich het recht voor om een cursist de les te weigeren.

My Pilatyes is niet aansprakelijk voor eventuele blessures. Een curisist is altijd verplicht om MyPilates onverwijld in kennis te stellen van blessures, zwangerschap, ziekte en andere mogelijke lichamelijke beperkingen.