COVID-19 protocol veiligheid en hygiëne MyPilates

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
 • blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging vanaf 37,5  ̊C en verlies van reuk/smaak;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest). Blijf minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
 • blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/ bewegen;
 • houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • ga voordat je naar pilates vertrekt thuis naar het toilet;
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 • vermijd het aanraken van je gezicht;
 • schud geen handen;
 • kom niet eerder dan vijf minuten voor de les aan op de locatie en ga direct daarna naar huis.
 • We vragen de cursisten uit een 2e of 3e lesuur om op de grote ruime gang, met 1,5 meter afstand tot elkaar, te wachten TOTDAT alle cursisten van het voorafgaande lesuur De Ruimte hebben verlaten. Jullie krijgen dan een seintje dat je naar binnen kunt om met gebruik van de hele kleed-/koffieruimte je spullen achter te laten en de zaal te betreden.
 • Neem je eigen mat mee en plaats je mat op de aangegeven plaatsen. 
Scroll naar boven